Притягнення директора до відповідальності

Безпека бізнесу

Непоодинокими є випадки, коли протиправні дії чи недобросовісна поведінка директора або членів виконавчого органу завдають збитків компанії. Чітке уявлення про можливі запобіжники, які можна і треба інтегрувати в установчі документи, а також механізми притягнення директора до відповідальності дозволять попередити або ж мінімізувати фінансові та репутаційні втрати.

Корпоративне управління повинно ґрунтуватися на принципах добросовісності, розумності, правомірності та дотримання інтересів бізнесу, компанії.

Під посадовими особами тут маються на увазі: директор, члени виконавчого органу, члени наглядової ради, ревізійної комісії. Також статус посадових осіб можуть мати й інші особи, якщо це зафіксовано в статуті. Такими особами як правило є топ-менеджери компаній, як приклад це може бути фінансовий чи комерційний директор.

Особливістю корпоративної відповідальності є те, що до такої можна притягнути виключно посадових осіб, які є такими в силу закону чи за статутом.

Недобросовісна поведінка посадових осіб має різні прояви, але з нашої практики, найбільш поширеними є наступні.

  • Порушення порядку вчинення правочинів – значні правочини та правочини із заінтересованістю. Для перших договорів керівник має отримати згоду, схвалення вищого органу, другі – можуть бути просто невигідними для бізнесу, а в деяких випадках мати навіть й корупційну складову.
  • Вихід за межі повноважень – посадова особа вчинила дії з перевищенням своїх повноважень.
  • Недобросовісні, нерозумні, недбалі дії, які шкодять бізнесу, і формально можуть бути вчинені без порушення порядку та в межах повноважень, але по суті мають негативний вплив на бізнес. Також можуть бути різні комбінації недобросовісної поведінки.

Якою може бути саме юридична реакція на недобросовісну поведінку?

Звільнення. Учасники товариства можуть прийняти рішення про звільнення директора, незважаючи на умови трудового договору та вимоги законодавства про працю – у будь-який час та на будь-яких підставах.

Тут вкрай важливо потурбуватися про якість рішення щодо звільнення директора. Формулювання підстав для звільнення можуть бути предметом детального аналізу та вивчення опонентами, якщо за трудовим договором передбачається на так званий «золотий парашут». Процедурні аспекти більш ніж важливі, звертайте увагу на умови статуту щодо необхідної кількості голосів для прийняття такого рішення.

Порушення процедури прийняття рішення про звільнення, як і юридичні недоліки самого рішення можуть мати наслідком його скасування. В такому випадку, посадова особа, яку звільнили за «дефектним» протоколом, рішенням може не лише через суд поновитися на посаді, але й заявити про відшкодування заробітної плати під час вимушеного прогулу.

Стягнення збитків. Товариство або його учасники вправі звернутися до суду з позовом до директора (посадової особи) про стягнення збитків завданих протиправними, недобросовісними, нерозумними діями такої особи.

Зразковим рішенням є Постанова Великої Палати Верховного Суду від 26 листопада 2019 року у справі № 910/20261/16, де суд погодився із висновками судів попередніх інстанцій, що відмова директора ТОВ «Газ «Ресурс» від дозволу на користування надрами не відповідає інтересам товариства, чим завдано збитки такому товариству у розмірі 1,5 млн грн.

Визнання договору недійсним. Цей спосіб захисту є актуальним, якщо посадова особа уклала договір з перевищенням повноважень або ж формально процедура дотримана, однак такий договір не відповідає інтересам товариства. За таких умов з позовом до директора (посадової особи) товариства звертається власне товариство або учасники такого, яким належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства.

Посадова особа, до якої пред’явлений позов, не вправі представляти юридичну особу та призначати іншу особу для представництва юридичної особи в даній справі.

Велика Палата Верховного Суду в Постанові від 03 грудня 2019 року у справі № 904/10956/16 звернула увагу на те, що міноритарій, який вважає, що порушенні його права вправі вийти з товариства, вимагати виплати йому вартості частки та подати позов до самого товариства та/або його учасників, якщо він вважає, що рішенням загальних зборів учасників товариства щодо відчуження майна йому було завдано збитки.

Звертаємо Вашу увагу, що в таких кейсах важливою є не лише якість юридичних документів, але і побудова стратегії в частині послідовності реакцій на протиправну, недобросовісну поведінку посадових осіб компанії.

З питань корпоративної відповідальності посадових осіб контактуйте з юристом ЮФ Martyniv Law Денисом Черніковим за цим посиланням або телефонуйте за номером + 38 (066) 713-84-79

Більше на тему корпоративного управління на нашому Telegram-каналі: Корпоративна практика: кейси та практичні рішення посилання