Правила «тонкої капіталізації» в 2021 році

Податки та Звітність

ПКУ в редакції Законів № 466-IX та № 1117-IX дещо міняє правила «тонкої капіталізації» процентів у 2021 році. Основною зміною є підхід у розрахунку суми яку порівнюють з сумою нарахованих процентів. Всі інші зміни можна назвати технічними.

Однієї з технічних змін є уточнення, що коригуванню підлягатимуть не лише проценти, які увійшли до складу витрат поточного періоду, а й ті, що капіталізувалися (після вводу в експлуатацію активу). Інша технічна зміна – коригуванню підлягатимуть нараховані проценти за борговими зобов’язаннями отриманими не тільки від пов’язаних осіб – нерезидентів, а за зобов’язаннями від всіх нерезидентів, якщо сума боргових зобов’язань перевищує власний капітал в 3,5 рази. Хоча чисто формально пов’язаними так і залишаються особи, сума боргових зобов’язань перед якими перевищує власний капітал в 3,5 рази.

Як розрахувати податкову різницю в 2021 році ?

До суми нарахованих процентів включаються суми капіталізованих процентів у вигляді частки амортизаційних відрахувань після введення необоротного активу в експлуатацію. Наприклад, якщо в загальній вартості необоротного активу частка процентів становить 10%, то відповідно 10% від амортизації будуть включатися до складу процентів з метою визначення податкових різниць.

Сума таких нарахованих процентів порівнюється із 30% суми, яку вже не можна кваліфікувати як EBITDA. Нова сума для порівняння має наступну формулу = об’єкт оподаткування – від’ємне значення минулих періодів – різниці по процентах (визначені по п. 140.2) + фінансові витрати + податкова амортизація.

Податкова різниця, яка збільшує фінансові результати – це сума перевищення нарахованих (в тому числі частки капіталізованих) процентів на 30% суми, яка визначена по вищенаведеній формулі.

Коли можна повернути до витрат нараховані проценти?

П. 140.3 ПКУ не зазнав жодних змін. Це означає, що в майбутніх звітних платник податку матиме право на включення до витрат раніше виключених процентів. Так, проценти, які підлягали виключенню з витрат щорічно амортизуються на 5%. В разі коли в наступних звітних періодах порівнюючи амортизовані проценти з 30% сумою обмеження, суми таких процентів будуть вищі, то платник податків матиме право збільшення фінансового результату (включення їх до витрат) на суму такого перевищення.

З питань, що стосуються супроводження по заповненню та аналізу декларацій та розрахунків звертайтеся до аудитора, керівника практики бухгалтерського обліку та аудиту ЮФ Martyniv Law – Яни Жолобецької за цим посиланням