Преференції для значних інвестицій

Податки та Звітність

2 березня 2021 р. Верховна рада прийняла законопроєкт № 3761, яким вносяться зміни в ПКУ в частині особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями, а також законопроєкт №3762 про внесення зміни до Митного кодексу України. Закони наберуть чинності з дня наступного, за днем його опублікування. Наразі законопроєкти знаходиться на підписі у Президента.

Автори законопроєктів обґрунтовують необхідність їх прийнятті через потребу підвищення ефективності сучасної економіки, зокрема шляхом залучення приватних вітчизняних та іноземних інвестицій. Так, передбачається надання державної підтримки у вигляді звільнення від податків та від ввізного мита на імпорт окремих товарів.

Однак, підтримка надаватиметься не всім інвесторам, а лише в разі реалізації інвестиційного проєкту із значними інвестиціями в рамках виконання спеціального інвестиційного договору.

Кому надаватимуть пільги ?

Для можливості отримання підтримки, законодавець висуває наступні вимоги, які мають виконуватися одночасно:

 • Інвестиційний проєкт має реалізовуватися на території України в наступних сферах: переробна промисловість (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв), добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу), поводження з відходами, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики, освіти, наукової та науково-технічної діяльності, охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційній сфері;
 • Проєкт має передбачати будівництво, модернізацію об’єктів інвестування, придбання необхідного обладнання, а також може передбачати будівництво об’єктів суміжної інфраструктури;
 • Забезпечення не менш ніж 80 робочих місць впродовж строку реалізації проєкту із середньою заробітною платою не менш як на 15 відсотків вищою, ніж середня з/п в регіоні за таким же видом діяльності;
 • Розмір інвестицій впродовж строку реалізації проєкту – не менш, ніж 20 мільйонів євро;
 • Строк реалізації проєкту – не більше, ніж 5 років.

Які податкові пільги пропонуються для інвесторів ?

ПДВ

До 2035 року планується звільнити від ПДВ імпорт нового устаткування та комплектуючих виробів до нього (коди УКТ ЗЕД будуть вказані в оновленому Митному кодексі), за умови, що таке обладнання має ввозитися інвестором із значними інвестиціями виключно для реалізації інвестиційного проекту. Варто відзначити, що пільги не поширюються на товари, які мають походження або ввозяться з країни-агресора чи окупанта.

У разі відчуження обладнання раніше 5 років із дати ввезення в Україну, його нецільового використання, дострокового припинення інвестиційного договору, інвестор буде зобов’язаний сплатити ПДВ, що мало бути сплачене при ввезенні обладнання в Україну, а також пеню, розраховану з дня ввезення обладнання до дати збільшення свого податкового зобов’язання.

Податок на прибуток

 • Звільнятиметься від оподаткування прибуток підприємства-інвестора, який він отримає протягом 5 послідовних років із дати подання заяви про застосування пільги, але не раніше дати виконання зобов’язань зі внесення інвестицій, передбачених договором та початку функціонування таких об’єктів інвестування;
 • Період застосування такого звільнення не може перевищувати строку дії інвестиційного договору (не тотожний зі строком реалізації проєкту);
 • Пільги не поширюються на проєкти у сферах добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин;
 • Якщо інвестор є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений відповідно до вимог ПКУ.
 • У разі дострокового розірвання договору, право на застосування пільг втрачається. Крім того, інвестор зобов’язаний сплатити свої зобов’язання, починаючи з починаючи з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому достроково припинений спеціальний інвестиційний договір. Також інвестору доведеться сплатити штрафні санкції та пеню.

Плата за землю

 • До 2035 року, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати пільги з земельного оподаткування чи орендної плати, що справляються з земельних ділянок, які використовуються в рамках інвестиційного проєкту;
 • Можуть встановлюватися спеціальні ставки з даних податків або ж і повне звільнення від їх сплати.

Автори:

Владислава Бурбеза, юрист

Яна Жолобецька, керівник практики бухгалтерського обліку та аудиту. Звернутися можна за цим посиланням